Pražské jaro - Sovětská zima :: Specnaz (1968) - Specwar.info 

Role jednotek Specnaz při Pražském jaru/Sovětské zimě (1968)

20./21. srpna 1968

Pražským jarem se nazývá období uvolňování politické a společenské situace v Československu. Začíná 5. lednem 1968, kdy se k moci dostal Alexandr Dubček. Reformní skupiny společně s Dubčekem se tehdy pokusily liberalizovat komunistický režim. To vyvolalo nelibost u pořád ještě silně represivního sovětského režimu, který se obával ztráty svého vlivu ve východní Evropě. Pražské jaro trvalo do 21. srpna, kdy Sovětský svaz a země Varšavské smlouvy napadly naší zemi...

Podle předchozích zpráv od sovětského vrchního velitelství se měly 21. srpna v blízkosti československých hranic uskutečnit rozsáhlá vojenská cvičení. Ve skutečnosti se jednalo o snahu vysvětlit nezvyklý pohyb vojsk připravujících se na invazi. Nedílnou součástí sovětské operace na potlačení Pražského jara byly síly Specnaz. 20. srpna ve 23:00 přijala kontrolní věž ruzyňského letiště tísňové volání sovětského civilního letounu společnosti Aerflot, které hlásilo problémy s motorem. Ten dostal povolení k přistání a chvíli potom, co se jeho kola dotkla země, z něj vyskákali „pasažéři“ - členové úderné jednotky Specnaz. Okamžitě navázali kontakt s dalšími, již rozmístěnými, příslušníky speciálních sil, kteří do Prahy přiletěli běžnými komerčními linkami v průběhu dne jako turisté. Vyzbrojeni z tajných skladišť KGB v Československu se rychle zmocnili dvou hlavních letištních budov. Mezitím zaujal transportní letoun místo na konci přistávací dráhy a pomocí světelného majáku a komunikační sítě, které měl na palubě, začal navádět k přistání sovětské letouny nesoucí uniformované Specnaz a konvenční oddíly ze 103. strážní výsadkové divize. Týmy Specnaz začaly rychle pronikat do centra Prahy, kde se spojovali se skupinami, které sem infiltrovali v předchozích dnech. V krátké době po vysazení uniformovaných Specnaz již byla Praha pod zjevným útokem. S pomocí KGB a kolaborujících týmů československé zpravodajské a tajné služby se do svítání dostal pod sovětskou kontrolu prezidentský palác, velitelství bezpečnosti, televizní a rozhlasové stanice, hlavní městské vysílače, nejdůležitější železniční stanice a mosty přes Vltavu. Jednotkám Specnaz se rovněž podařilo zajistit přední členy československé vlády. 21. srpna již měl Sovětský svaz faktickou kontrolu nad celou zemí. Přes hranice sem začaly proudit první konvenční jednotky vojáků „socialistické pětky“ - Sovětského svazu, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. Intervenčním jednotkám o síle 750 000 mužů, 800 letadel, 6 300 tanků a 2 000 děly velel generál J.G. Pavloskij...

Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

Všemu lidu Československé socialistické republiky!

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.

V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.

Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.

Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem, platných v Československé socialistické republice.

Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace.

Reference

Autor: Redakce Specwar | Vloženo 14. 1. 2010 |