Operácia Bulmus 6| Specwar.info || 

Operácia Bulmus 6

sayeret 13
Príslušníci Sajeret 13 (Zdroj:wikipedia)

Operácia Bulmus 6, známa aj ako prepad Zeleného ostrova, sa radí medzi slávne úspešné operácie izraelskej špeciálnej jednotky Sajeret Matkal. Jej cieľom bola izraelská stanica ELINT (Electronic Intelligence – elektronická rozviedka) nachádzajúca sa na malom ostrove v Suezskom zálive. Akcia prebehla počas tzv. vyčerpávajúcej vojny medzi Izraelom a Egyptom 19. júla 1969.

Zelený ostrov, známy aj pod názvom Al Jazeera Al Khadraa, predstavoval v podstate ostrovnú pevnosť vyybudovanú ešte britskými vojskami počas 2. svetovej vojny. Ostrov sa nachádza približne 4 km južne od mesta Suez. Samotná pevnosť pozostáva zo siete betónových stavieb, pričom samotné pobrežie je obohnané betónovým valom a ostnatým drôtom. Celý ostrov je dlhý len 145 m a široký 50 m. Posádku tvorilo asi 70 egyptských vojakov posilnených tuctom príslušníkov palestínskej špeciálnej jednotky al-Sakía. Súčasťou obrannej siete bolo aj štrnásť guľometných postavení, dve postavenia protilietadlových kanónov kalibru 37 mm a štyri protilietadlové kanóny kalibru 85 mm. Treba poznamenať, že ostrov bol v dosahu jak izraelského, tak egyptského delostrelectva, ktoré boli rozmiestnené po stranách zálivu.

Operácia zapadala do izraelskej stratégie snažiacej sa o “oslepenie“ Egypta počas opotrebovacej vojny. Cieľ bol vybraný úmyselne aby egyptské velenie pochopilo, že ani najlepšie opevnené postavenie nie je dostatočne bránené pred izraelským útokom. Samozrejme delostrelecký alebo letecký útok mohol taktiež základňu zničiť, no útok izraelského komanda mal aj významný psychologický dopad na morálku egyptských jednotiek.

Počas plánovania padlo rozhodnutie, že okrem Sajeret Matkam sa operácie zúčastní aj Sajeret 13, špeciálna operácia izraelského námorníctva, pričom jej veliteľom bude plukovník Zeev Almog. Medzi hlavné ciele patrila likvidácia batérií 85 mm kanónov, hlavnej budovy a elektronického vybavenia. Prvú vlnu útoku mali vykonať práve námorné špeciálne jednotky Sajeret 13 na člnoch Zodiac. V druhej vlne sa mali nachádzať príslušníci Sajeret Matkal, pričom ich úloha by sa priebežne menila v závislosti od priebehu operácie (evakuácia ranených, likvidácia hniezd odporu...).

Prvá vlna pozostávajúca zo štyroch tímov (v každom boli dvaja dôstojníci + 3 ďalší členovia) vyrazili z východného brehu zálivu v okolí Ras Sudar o 20:30. Priblížii sa na vzdialenosť 900 m od ostrova, zbytok vzdialenosti preplávali. Každý člen výsadku niesol až 40 kg vybavenia. Vylodili sa o 01:38, o osem minút neskôr, než bolo naplánované. Prvý tím zabezpečil prechod cez ostatý drôt, čím umožnil druhému tímu potlačiť počiatočný egyptský odpor. Tretí tím pokračoval ďalej, zničil obranné postavenia, pozorovaciu vežu a radar. Štvrtý tým sa prebojoval až na sever a dobyl aj posledné budovy obsadené egyptskými vojakmi.

Počas boja došlo k odrezaniu južnej časti ostrova, kde sa nachádzala časť egyptských opevnení. Ťažké boje proti presile komplikoval z pohľadu útočníkov aj fakt, že počas dlhej plavby vo vode bola veľká časť ich granátov nepoužiteľná. Potrebnú palebnú podporu sa podarilo zabezpečiť vďaka vybudovaniu palebného postavenia s guľometmi a bazukami na malej skale trčiacej z mora južne od ostrova. Následne bol vydaný signál na vylodenie druhej vlny, aj keď hrozilo, že sa dostane do krížkovej paľby. Po vylodení sa jej príslušníkom podarilo v krátkom čase zlikvidovať kanóny kalibru 85 mm. Počiatočný slabý egyptský odpor nabral na intenzite počas bojov s prvou vlnou, no po príchode izraelských posíl sa začal rozpadať. Niektorí egyptskí vojaci dokonca skákali do mora, iní povolávali delostreleckú podporu na svoje vlastné pozície v snahe spôsobiť nepriateľovi čo najväčšie straty. Pripomeňme, že boj prebiehal na ploche menšej ako je jedno futbalové ihrisko.

Rozkaz na stiahnutie bol vydaný o 02:15. 02:55 už bol jednotky v člnoch zodiac na ceste domov, pričom o jeden čln prišli ešte na ostrove kvôli egyptskej delostreleckej paľbe. 03:10, keď boli izraelskí vojaci stále na ceste domov, explodovali nálože rozmiestnené na ostrove a zlikvidovali zvyšok vybavenia. Člny sa stále nechádzali pod paľbou delostrelectva, čo im sťažovalo možnosť vylodenia na pobreží ovládanom izraelskou armádou. Druhý čln stratili vo vzdialenosti asi 400 m od Zeleného ostrova, pričom jeho posádka bola zachránená až o 05:00 po niekoľko hodinovom pobyte vo vode.

Egypt prišiel prakticky o všetko vojenské vybavenie na ostrove. Izrael stratil šesť mužov – troch zo Sajeret Matkal a troch zo Sajeret 13. Ďalších 11 mužov bolo zranených, čo dohromady znamenalo straty 50%. Odhaduje sa, že na egyptkej strane bolo okolo osemdesiat mŕtvych, pričom nemalá časť zahynulo v dôsledku paľby vlastných jednotiek, hlavne delostrelectva. Bulmus 6 bola len jedna z mnohých izraelských operácií špeciálnych jednotiek ktoré prebehlo počas opotrebovávacej vojny, a aj keď sa izraelské víťazstvo môže zdať suverénne, Izrael straty svojich najlepších vojakov nahrádzal omnoho ťažšie, ako nepriateľ.

Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bulmus_6

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článok vložený 23. 03. 2015