Boj za osvobození Východního Timoru (1974 - 1978)


Nicolau dos Reis Lobato, první premiér Demokratické republiky Východního Timoru. Forografie z roku 1975. (Zdroj: Wikipedia.org.)

Oproti jiným portugalským koloniím se zpočátku ve Východním Timoru neformovalo žádné osvobozenecké hnutí nebo nějaká ozbrojená skupina, přesto zde docházelo k ojedinělým potyčkám a projevům nespokojenosti. V roce 1974 vznikly tři politická sdružení: Uniao Democratica Timorense (UDT), které první podporovalo postupnou autonomii a následně úplné osvobození. Nakonec se ovšem rozhodlo pro unii s Indonésií; Frente Revolucioniria de Timor-Leste Independente (FRETILIN), které se dožadovalo nezávislosti; a Associacao Popular Democritica Timorense (APODETI), které podporovalo sloučení s Indonésií. Později se UDT spojilo se skupinou proindonéských stran, dohromady známých jako Protikomunistické hnutí (MAC).

V roce 1975 začalo Portugalsko jednat s těmito skupinami o budoucím uspořádání oblasti. Rozhodovalo se mezi nezávislostí, sloučením s jiným státem než Portugalskem (prakticky vzato se jednalo o Indonésii) nebo spojením s Portugalskem. Lisabonská vláda připravila volby na ostrově, jejichž cílem bylo sestavit Lidové shromáždění. Okamžitě po volbách se UDT pokusilo o převrat, na což FRETILIN odpovědělo protipřevratem. Hlavní město oblasti Dili se nacházelo v rukách FRETILIN. Do bojů se zapojila různá politická hnutí. Portugalské autority zdůraznily, že nebudou stranit žádnému z nich. Kvůli své bezpečnosti tyto autority mezi 26. a 27. srpnem opustili hlavní město a odjeli na ostrov Atauro, který byl součástí Teritoria.

Zatímco politické organizace Východního Timoru pokračovaly v prosazování různých politických názorů na budoucí Timor, připravovalo se Portugalsko na rozhovory s těmito skupinami. Situace se zkomplikovala v listopadu 1975, kdy MAC vyhlásilo sloučení Východního Timoru s Indonésií a 28. listopadu téhož roku prohlásilo FRETILIN svou část za Demokratickou republiku Východního Timoru (RDTL). Zanedlouho, 7. prosince 1975, vstoupily indonéské ozbrojené síly do Východního Timoru. Následující den se portugalská správa stáhla z ostrova Atauro.

Boj za osvobození Východního Timoru
Příslušníci hnutí Fretilin. (Zdroj: neznámý.)

Indonéská invaze začala v ranních hodinách 7. prosince 1975. Jako první přišlo na řadu námořní bombardování hlavního města Dili, následovalo vysazení výsadkářů jak ze vzduchu, tak z vody. Indonésští vojáci pobíjeli v ulicích Dili bez rozdílu i civilisty. Druhá invaze proběhla 10. prosince a vedla k získání druhého největšího města Baucau. 24. prosince se v oblasti vylodilo dalších 10 až 15 tisíc indonéských vojáků a masakrování civilistů pokračovalo. Na druhé straně tvořilo armádu FRETILIN, takzvanou FALINTIL, 2 500 vojáků, 7 000 bojovníků, kterým se dostalo portugalského vojenského výcviku a 10 000 mužů s krátkým vojenským kurzem.

Indonéská armáda v letech 1975 a 1976 postupně přemohla ozbrojené síly FRETILIN. Vyvrcholením intervence byla likvidace logistické základny FALINTIL v pohoří Matebian v prosinci 1978. Operace Seroja odstartovala masivní kapitulaci kádrů a vůdců FRETILIN a vygradovala zavražděním prezidenta hnutí (Nicolau Lobato). Přesto menší partyzánská činnost přetrvává dodnes.

Autor článku: Redakce Specwar | Článek vložen 27. 5. 2008