Operácia Kerslig

Operácia Kerslig predstavovala útok juhoafrických špeciálnych jednotiek na angolskú ropnú rafinériu v meste Luanda. Došlo k nemu 30. novembra 1981 a zapojený doňho bol juhoafrický 1. prieskumný pluk.

Rafinéria bola postavená v roku 1958 a zásobovala Angolu pohonnými motami do vozidiel aj lietadiel. K útoku došlo okolo 01:00, pričom škody boli obmedzené na nádrže s palivom a ropovod, zatiaľčo ostatné časti rafinérie zostali nepoškodené. Angolskí predstavitelia vydali vyhlásenie, podľa ktorého by útok v plnom rozsahu predstavoval pre široké okolie vážnu bezpečnostnú a ekologickú hrozbu. Ako prvé sa k útoku prihlásilo hnutia UNITA, ktoré tvrdilo, že jeho muži napadli rafinériu pancierovkami RPG. Avšak 1. decembra Angola prezentovala západným pozorovateľom dôkazy, podľa ktorých za útokom stáli bojovníci z Južnej Afriky. Podľa dostupných informácií bol útok predčasne ukončený po tom, ako predčasne vybuchla nálož, ktorú práve ukladal člen útočného komanda. Kvôli odhaleniu bola operácia predčasne ukončená, pričom sťahujúci sa útočníci za sebou zanechali množstvo svojho vybavenia.

Belgický správca rafinérie uviedol, že ju je schopný uviesť do prevádzky behom dvoch mesiacov. Útok stál hlavu aj angolského ministra štátnej bezpečnosti. Po ukočení vyšetrovania bolo zverejnené stanovisko, podľa ktorého mali útok na svedomí juhoafrické špeciálne jednotky.

Referencie:

-http://www.nytimes.com/1981/12/01/world/around-the-world-angolan-rebel-leader-reports-refinery-raid.html

-http://sabctrc.saha.org.za/originals/finalreport/volume2/html/BMvolume2_s1ch2_pg17.htm

-http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Kerslig

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 16. 03. 2014