Operácia Culverin

Operácia Culverin predstavovala spojenecký plán na vytlačenie japonských cisárskych vojsk z ostrova Sumatra. Nakoniec k jej uskutočneniu nikdy nedošlo, pretože spočiatku chýbali zdroje na takú rozsiahlu operáciu a v neskorších fázach konfliktu by už oslobodenie Sumatry nemalo vážnejší efekt na strategickú situáciu.

Pôvodná idea pochádzala od Winstona Churchilla, ktorý ju predostrel na konferencii v Quebecu 20. augusta 1943. Tam vyjadril nesúhlas s plánmi na roky 1943 a 1944 pre bojové operácie v juhovýchodnej Ázii. Nakoniec sa ale nikto na Churchillovu stranu nepridal a plán upadol do zabudnutia. Vrátil sa k nemu až britský admirál Mountbatten vo februári 1944, ktorý chcel v spolupráci s Američanmi uskutočniť sériu obojžovelných operácií v juhovýchodnej Ázii, pričom Culverin mala byť nutne prvým krokom. Američania ale opäť nadšení neboli a britské plány takpovediac považovali za mrhanie cennými zdrojmi.

Ďalším klincom do hrobu britských plánov bolo prevelenie viacerých japonských bojových lodí a krížnikov do Singapuru. Britské námorníctvo nemalo dostatok voľných prostriedkov, aby vybojovalo nad posilneniu japonskou flotilou námornú prevahu, ktorá bola nutná pre úspešné vylodenie. Američania taktiež stále trvali na tom, že odkláňanie pozornosti smerom na juh by bolo plytvanie zdrojmi.

Britské velenie muselo bojovať aj s Churchillovými odhadmi potrebných zdrojov. Napríklad na podstatne menšiu operáciu Buccaneer, ktorej cieľom bolo oslobodenie Anfamanských ostrovov, plánovalo velenie nasadiť okolo 50 000 mužov. Churchill trval na tom, ž túto záležitosť musí vybaviť jedna divízia o sile 14 000 mužov. Nehovoriac o tom, že kým neboli vybudované pozemné letiská letecká podpora bude zabezpečená výhradne za pomoci lietadlových lodí, čo by vyžadovalo nasadenie prakticky všetkých lietadlových lodí, ktoré britské námorníctvo malo k dispozícii.

V polovici mája bolo síce japonské námorníctvo ochromené, no prednosť dostala operácia Zipper, plánované vylodenie na pobreží Malajzie. Ani k tej ale nikdy neprišlo, a jedinou uskutočnenou vyloďovacou operáciou v tejto oblasti bola operácia Dracula, počas ktorej sa spojenecké jednotky vylodili v blízkosti Ragúnu, bývalého hlavného mesta Barmy, dnešného Mjanmorska.

Referencie:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Culverin

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 10. 04. 2015