Operácia Finery

Operácia Finery predstavovala jeden z britskýh plánov na inttervenciu v africkom štáte Zanzibar po revolúcii v roku 1964. Nadväzovala na už predtým zrušené operácie ako Parthenon či Boris. Na rozdiel od predchádzajúcich plánov operácia Finery sa nespoliehala na podporu Kene, kde verejná mienka nebola naklonená britským plánom. Operácia Finery počítala s vysadením britských Commandos z paluby lode HMS Bulwark, no keďže problémy so včasným nasadením plavidla v cieľovej oblasti viedli k zrušenia aj tohto plánu a naplánovaniu operácie Shed.

Námorná pechota a špeciálne jednotky mali vykonať podľa plánu vrtuľníkový výsadok v meste Unguja, hlavnom sídle revolucionárov. Avšak HMS Bulwark bola potrebná kvôli udalostiam na Strednom východe, takže od vydania rozkazu by jej trvalo minimálne štrnásť dní kým by sa premiestnila do cieľovej oblasti. Preto bolo nutné vypracovať nový plná, ktorý by sa dal uskutočniť do 24 hodín od vydania rozkazu s cieľom včas evakuovať ohrozených britských občanov.

Referencie:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Finery

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 10. 04. 2015