Operácia Banket

Tiger MOth
Cvičný dvojplošínk Tiger Moth (Zdroj: Wikipedia.org)

Operácia Banket bola súčasťou britských príprav na inváziu nacistických vojsk. V máji 1940 došlo ministerstvo letectva k záveru, že v prípade invázie bude nutné nasadiť do boja všetky letuschopné stroje na území Veľkej Británie s cieľom inváziu odvrátiť. 17. mája boli predložené prvé seriózne plány operácie.

Po páde Francúzska bola pravdepodobnosť invázie na Britské ostrovy viac než reálna. Vláda sa snažila prijať sériu komplexných opatrení s cieľom odraziť inváziu. Nie náhodou sa mnoho britských generálov domnievalo, že bitka musí byť vyhraná ešte na pláži. V prípade že by nemecká armáda, valcujúca európske armády jednu za druhou, získala pevné predmostie na britskej strane La Manšského kanálu, leň ťažko by sa jej postup dal zastaviť. Veľký dôraz sa kládol na prípravu letectva, ktoré zvádzalo boj s Luftwaffe o vzdušnú nadvládu. Avšak v prípade spustenia operácie Banket nemali vzlietnuť len anglickí stíhači, ale doslova každý letuschopný stroj.

13. júla už boli prípravy v plnom prúde. Operácia Banket bola rozdelená do viacerých dielčích operácií tak, aby mohla byť každá realizovaná samostatne. Mnoho lietadiel nemali anilen patričnú výzbroj, či prostriedky na ochranu posádky. Samozrejme technici sa snažili tieto nedostatky priebežne odstraňovať, no rozkaz bol jasný – v prípade spustenia operácie pôjdu do vzduchu všetky lietadlá, pripravené alebo nie. Jedinou podmienkou bola schopnosť zhodiť aspoň jednu bombu (treba poznamenať, že mnoho týchto lietadiel nemalo absolútne žiadne zameriavcie prístroje). V radoch pilotov sa počítalo aj s inštruktormi, študentmi, ale aj civilnými dobrovoľníkmi.

Zúfalstvo aj odhodlanie demonštruje aj príprava obsolentných dvojplošníkov De Havilland Tiger Moth, na ktoré bolo primontovaných osem držiakov na bomby o hmotnosti deväť kilogramov. Neskôr sa testovala aj verzia s jedinu 109 – kilogramovou bombou. Obdobnými úpravami prechádzali aj iné obsolentné konštrukcie. S nasadením týchto lietadiel sa počítalo najmä v skorých hodinách vylodenia, keď mali napadať malé pešie (výsadkové?) jednotky, ktoré by mali obmedzenú schopnosť vzdorovať leteckým útokom. Dohromady bolo prirpavených okolo 350 týchto cvičných strojov, pričom pilotovať ich mali práve kadeti z leteckých škôl. Bolo verejným tajomstvom, že v prípade nasadenia by šlo prakticky o samovraždu...

Operácia Banket sa nikdy neuskutočnila, no niekoľkokrát bol jej scenár sôčasťou rôznych cvičení. Aj tieto nácviky umožnili v noci z 30. na 31. mája 1942 uskutočniť prvý “tisíckový“ nálet na Nemecko, konkrétne mesto Kolín nad Rýnom. K definitívnemu zrušeniu operácie Banket došlo v októbri 1943. V tom čase sa na Britských ostrovoch nachádzala solídna pozemná armáda, a riziko nemeckej invázie bolo prakticky nulové. Napriek tomu je operácia Banket dobrou pripomienkou toho, v akej ťažkej situácii sa Veľká Británia v rokoch 1940 a 1941 nachádzala.

Referencie:

-http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Banquet

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 01. 11. 2014