Operácia Boris

Operácia Boris predstavovala britský plán na vojenskú intervenciu v Zanzibare po tamojšej revolúcii z roku 1964. Bol vypracovaný okolo 20. februára a s jeho uplatnením sa počítalo v prípade že by radikálna ľavicová strana Umma získala nad krajinou kontrolu. Avšak nakoniec bol plán zavrhnutý a nahradený operáciou Finery. Prekážkami vo vykonaní operácie Boris boli problémy pri koordinácii rôznych vojenských zložiek, odpor zo strany keňskej vlády ako aj ľudu.

Ľavicová strana Umma mala reálnu šancu na získanie kontroly nad Zanzibarom najmä v prípade kedy by jej vyslovil podporu poľný maršál John Okello, vrchný veliteľ ozbrojených síl. Aj samotná operácia Boris predstavovala náhradu za skorší plán nesúci meno operácia Parthenon, ktorá sa opierala o námorný výsadok za podpory Kráľovského námorníctva.

Samotný plán bol zameraný na získanie kontroly dvoch kľúčových ostrovov – Unguja a Pemba. Revolučné sily mali silnejšiu podporu na ostrove Unguja, preto bol identifikovaný ako hlavný vojenský cieľ. Prvým krokom sa mal stať letecký výsadok vedený z keňských základní s cieľom ovládnuť letisko na ostrove Unguja. Po konsolidácii síl sa mal rovnaký scenár opakovať s tým, že výsadkári by vzlietali z ostrova Unguja a obsadili letisko na ostrove Pemba. Problémom bol ale neistý výsledok takejto operácie, ktorá mohla byť ovplyvnená mnohými premennými. Navyše panovali obavy, že jednostranná intervencia zo strany Veľkej Británie by mohla vyvolať silný odpor najmä v Keni. Británia mala s Keňou a niekoľkými ďalšími okolitými krajinami uzavretú zmluvu podľa ktorej malo dôjsť k intervencii keby o ňu požiadali ostatné krajiny, no žiadna podobná žiadosť podaná nebola. Práve naopak, Keňa sa nepriamo vyjadrila proti intervencii. Tá sa navyše mala rozbehnúť z jej územia a dokonca spochybnila bezpečnosť britských vojsk na keňskom území keby k intervencii došlo. Kvôli tomu bola operácia Boris zrušená a nahradená operáciou Finery.

Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Boris

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 02. 04. 2014