Operácia Unthinkable

Operácia Unthinkable (slov. Nemysliteľný) je označenie pre dva hypotetické scenáre konfrontácie britských (resp. západných) síl na jednej strane a Červenej armády na strane druhej. Vypracované boli v roku 1945 na priamu žiadosť Winstona Churchilla.

Prvý plán mal počítať s prekvapivým útokom západných krajín do stredu sovietskych línií s cieľom presadiť vôľu západných krajín vo veci povojnového usporiadania Európy. Avšak vrchné velenie veľmi rýchlo podobný scenár zavrhlo a tak bolo rovnaké označenie použité na vypracovanie obranného plánu pre prípad sovietskeho postupu na západ. V podstate šlo o prvé známe seriózne vojenské plány pre prípad konfrontácie “západu“ a “východu“.

Pôvodný plán počítal s útokom vedeným britskými a americkými silami, ktorého primárnym cieľom by bolo získanie kotroly nad Poľskom, no mohol byť prípadne rozšírený aj na ďalšie krajiny. Reálnosť sovietskej hrozby mala potvrdzovať sama povaha sovietskeho diktátora a nesmierne presila Červenej armády – v počte vojakov 4:1 a v počte tankov 2:1. V čase vypracovaniu tohto plánu ešte Sovietsky zväz nevyhlásil vojnu Japonsku, takže jeden so scenárov počítal s uzavretím spojenectva medzi Japonskom a Sovietskym zväzom.

Hypotetický útok mal začať 1. júla 1945 keď malo 47 britských a amerických divízií vraziť klin medzi sovietske vojská v oblasti okolo Drážďan. Malo ísť teda o zhruba polovicu z 2,5 milióna mužov, ktorých mali v tom čase USA, Kanada a Veľká Británia k dispozícii.

Vojenskí plánovači sa ale od začiatku k plánu stavali skepticky už len kvôli sovietskej presile 3:1. K britským a americkým vojskám s malo pridať aj poľská armáda a 100 000 bývalých nemeckých vojakov, no ani to nemohlo úspech zaručiť. Možný počiatočný úspech bol možný vďaka využitou momentu prekvapenia, no zabrániť konsolidácii sovietskych síl nebolo možné a to by znamenalo začiatok konca. 22. mája 1945 bola správa definitívne uzavretá s tým, že podobný krok by bol nesmierne hazardný.

Vzápätí sa ale začalo pracovať, ako už bolo spomenuté, na pláne obrannom, ktorý mal poskytnúť návod na ochranu Britských ostrovov v prípade sovietskeho útoku na západ. V tomto prípade sa už plánovači nespoliehali natoľko na americkú pomoc, keďže Spojené štáty boli v tom čase vyťažené vojnou v Pacifiku ktorej blízky koniec v tom čase nikto nepredpokladal, pretože o existencii a funkčnosti atómovej bomby vedel len málokto. Plánovači pristupovali k svojej práci triezvo a rázne odmietali Chuchillove žiadosti o zapracovanie udržania predmostí v kontinentálnej Európe. Sovietskemu postupu sa mali v prvom rade postaviť námorníctvo a letectvo, pričom hlavným prostriedkom boja malo byť strategické bombardovanie. V konečnom dôsledku ale plánovači opäť vyjadrili skepsu ohľadom možnosti ubrániť sa sovietskemu tlaku.

Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 03. 04. 2014