Operácia Resurrection

Operácia Resurrection (Vzkriesenie) predstavovala neuskutočnený plán francúzskej armády vedenej generálom Jacquesom Masssuom z roku 1958 na obsadenie Paríža. Cieľom tohoto de facto prevratu malo byť vynútenie si návratu francúzskeho hrdinu CHarlesa de Gaullea na čelo krajiny.

De Gaulle viedol Francúzov v odpore proti nacistom počas 2. svetovej vojny a po oslobodení Francúzska v roku 1944 sa postavil do čela dočasnej vlády. Avšak po skončení vojny prechádzala francúzska politická scéna búrlivými zmenami a de Gaulle už nebol schopný spájať národ tak ako predtým. Preto sa už v roku 1946 stiahol z verejného aj vojenského života. To ale situáciu ani zďaleka nezlepšilo. Ekonomické problémy a vzplanutie vojny v Alžírsku (ktoré v tom čase ešte bolo pod správou Francúzska) ďalej drobili francúzsku politickú scénu a prakticky ju znefunkčnili.

V logickom dôsledku silneli hlasy požadujúce odovzdanie moci do rúk schopného jedinca alebo uskupenia, ktoré by národ vyviedlo z krízy. A nikto vhodnejší ako de Gaulle sa podľa (nielen) vedenia francúzskej armády nebol. Generál Massu si v tom čase už vydobyl rešpekt potlačením alžírskeho povstania. Následne otvorene vyhlásil, že pokiaľ sa de Gaulle nevráti do úradu, armáda povstane a obsadí Paríž. Hlavnou údernou silou malo byť 1 500 výsadkárov, ktorí spolu s jednotkami letectva mali obsadiť parížske letiská. Na základni v Rambouillet boli pripravené obrnené jednotky, ktoré mali obsadenie Paríža dokončiť.

24. mája 1958 bola spustená operácia Corse, počas ktorej francúzski výsadkári z Alžírska obsadili bez odporu francúzsky stredomorský ostrov Korzika. Armáda následne plánovala spustiť operáciu Resurrection za predpokladu, že de Gaulle nebude dosadený do čela parlamentu, alebo keby mu v tom kládol niekto odpor (ten sa očakával najmä zo strany komunistickej strany).

Avšak 29. mája 1958 sa francúzski politici zhodli na menovaní de Gaulla premiérom. De facto prevrat znamenal koniec tzv. štvrtej francúzskej republiky, a vznik de Gaulllom vyhlásenej piatej republiky. Akcia francúzskej armády predstavovala nateraz poslednú vojenskú operáciu na území západnej Európy, ako aj posledný ozbrojený prevrat v tejto oblasti.

Referencie: wikipedia

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článok vložený 21. 11. 2015