Operácia Sledgehammer

Operácia Sledgehammer predstavovala jeden zo spojeneckých plánov na vytvorenie druhého frontu v západnej Europe vylodením na severnom pobreží Francúzska z 2. svetovej vojny. Už v roku 1942 Stalin tlačil na svojich západných spojencov, aby čo najskôr spustili plnáovanú inváziu, čím by odľahčili ťažko skúšanú Červenú armádu na východnej fronte. Američania boli zástancami čo najskoršej akcie, no Briti, aj kvôli skúsenostiam z Dieppe, naliehali na dostatočnú prípravu. V zásade sa zvažovali dve scenáre – operácia Roundup a operácia Sledgehammer. Sledgehammer počítala s vylodením ešte na jeseň 1942, pričom invázne vojská mali dobyť buď prístavné mesto Brest alebo Cherbourg. To by umožnilo posielať posily a zásoby a udržať predmostie. Počas jesene mal byť zabezpečený polostrov Cotentin, čo by znamenalo podľa plánovačov vytvorenie dostatočného zázemia pre jarnú ofenzívu plánovanú na rok 1943.

Americký prezident Roosvelt tlačil, spolu so Stalinom, na britského premiéra Churchilla, no ten, už keď si mal vybrať, dával prednosť operácii Roundup. Tá sa mala uskutočniť až na jar 1943, a Američania v nej mali hrať podstatne väčšiu úlohu. Avšak na jeseň 1942 mali Američania vo Veľkej Británii k dispozícii 2 – 3 divízie, a Briti mohli do vylodenia nasadiť cca 6 divízií. Pre porovnanie, operácia Roundup počítala so 48 divíziami, a v Deň D bolo nasadených 39 divízií. Týchto 8 – 9 divízií by čelilo 25 – 30 nemeckým divíziám a to v čase, keď Luftwafffe stále dominovala nad Európskou pevninou. Taktiež nemecké námorníctvo by aj v prípade straty niektorého z prístavou spravilo všekto pre to, aby zamínovaním znemožnilo efektívne zásobovanie jednotiek na európskej pevnine. Z uvedeného vyplýva, že vytvorenie druhého frontu na jeseň 1942 malo značne obmedzené možnosti na úspech. Odrazenie invázie by malo početné a vážne následky a značne by zhoršilo vyhliadky spojencov v západnej fronte, a tým aj Sovietskeho zväzu, keďže po úspešnom odrazení vylodenia by nemecká armáda mohla, minimálne na niekoľko mesiacov, ak nie viac ako rok, sústrediť všetky svoje sily na východ, čo by mohlo byť nad sily Červenej armády. Totiž aj keď k invázii do Francúzska došlo až v polovici roku 1944, už od roku 1942 musela nemecká armáda udržiavať spomínaných 25 – 30 divízií v západnej Európe v očakávaní invázie. Ak by boli tieto sily prevelené na východnú frotnu, mohli zásadným spôsobom zmeniť pomer síl na bojisku.

Referencie:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sledgehammer

Autor článku: Tomáš Beňuš | Článov vložený 15. 04. 2015